poniedziałek, 14 lutego 2011

Turniej DBA (cz.2)/ DBA tournament (2)

W kolejnej bitwie Trakowie stanęli naprzeciw przepięknie pomalowanej armii Wikingów dowodzonej przez Inkuba Oczywiście dzięki niższej agresji Trakowie wystawiali teren, co jak się okazało było w tej rozgrywce bardzo ważne.

Wikingowie sformowali linię i zajęli wzgórze. Pierwsze walki na lewym skrzydle Traków przyniosły pierwsze straty. Trakowie utracili jedną lekką jazdę, a Wikingowie element piechoty z mieczami.

In next battle Thracians were facing Inkub's superbly painted Vikings. Thanks to lower aggression Thracians won terrain placing what proved to be crucial in this battle.

Vikings formed a line and occupied the hill. First blood was spilled on Thracian left flank. Thracians lost one light horse element and Vikings blade element.

Jeden oddział lekkiej jazdy przebił się na tyły Wikingów i spychał jeden z ich oddziałów z mieczami w kierunku obozu. Starcia te nie były jednak rozstrzygające. Ważne było natomiast zajęcie przez tracką lekką piechotę wzgórza po lewej i odepchnięcie od niego jednego oddziału przeciwnika.

One unit of Thracian light horse broke through Viking lines and was pushing back one of their blades elements towards the camp. However this clash wasn't decisive. Battle was decided by attack of psiloi, who occupied the hill on the left and pushed back counterattacking enemy.


Do lekkiej piechoty dołączyła na wzgórzu auxilia. Wikingowie próbowali zwiększyć swoje szanse blokując jej drogę odwrotu przy ataku, ale nie udało im się. W ostatniej turze tracka kawaleria dowodzona przez generała zniszczyła kolejny element mieczy, jedna tracka auxilia wybiła auxilię Wikingów, a kolejna, widoczna na zdjęciu starła się z ich dowództwem, zabijając kontratakującego wodza i jego gwardię.

Zwycięstwo!

Psiloi were joined on the hill by auxilia. Vikings were trying to block the retreat of auxilia in case of fight but they weren't succesfull. In last round Thracian cavalry comand destroyed one blades element, Thracian auxilia destroyed viking auxilia, and units seen on the photograph clashed with counterattacking Viking commander killing him with his guard.

Victory!

Brak komentarzy: