wtorek, 8 lutego 2011

Kapadocja - ciąg dalszy/ Kappadokia - next part

Powoli kończę pracę nad kapadocką piechotą. Oto kolejny, przedostatni element kapadockich górali. W kolejce czeka, to co w tej armii najefektowniejsze, czyli kawaleria.

I slowly finish work on Kappadokian infantry. It's the next element of Kappadokian hillmen. After finishing infantry I will paint what is most colourful and eye-catching - cavalry.
Przygotowując ten element doszedłem do wniosku, że zdecydowanie wolę figurki, które są odlewane bez broni drzewcowej - między innymi dlatego że pozwala to uniknąć monotonii. Armia mająca wiele takich samych elementów może wydawać się nudna, ale wystarczy pokombinować, aby kazda figurka była nieco inna. Kapadoccy górale Xystona mieli tylko trzy pozy. Konwertowanie byłoby zbyt pracochłonne, więc popracowałem nad ułożeniem włóczni. Specjalnie przykleiłem je tak, aby kazda była pod nieco innym kątem.

While working on this element I decided that I really prefer figures casted without polearms - also because they allow to avoid monothony. Army with many same elements may appear boring. However it's enough to do some work to make figures differ. Xyston's Kappadokian hillmen had only three poses, so I've decided to work on sperars rather than converting figures. Purposedly I glued spears to have various angles.

Brak komentarzy: