piątek, 18 lutego 2011

Turniej DBA (cz.3)/ DBA tournament (3)

Po kilkudniowej przerwie ostatnia część relacji z turnieju DBA. Przerwa była spwowodowana czynnikami ode mnie niezależnymi, czyli wstrętem do komputera wynikającym z tego ile zadań w pracy musiałem wykonywać przed ekranem.

Wszystko wróciło jednak do normy.

After few days of break last part of the report from the DBA tournament. Break was caused owing to circumstances beyond my control - I simply had so many tasks at work that I've already started to feel repulsion to computer.

Fortunately everything is back to normal again

Ostatnia bitwa przeciwko Madziarom, dowodzonym przez Tsara . W tym sezonie Trakom udało się już pokonać tą armię. Niestety okazało się, że mój przeciwnik dobrze odrobił poprzednią lekcję. Przez większość rozgrywki panował pat. Kawaleria obu stron nawet nie weszła do walki.

Last battle agains Magyars led by Tsar . I,ve already managed to defeat this army in this season. However it came out that my adversary has learned from this lesson. For most of the game there was a stalemate situation. Cavalry of both sides didn't see any combat.

Walka toczyła się na lewym skrzydle Traków w lesie i między lasem a wzgórzem. Madziarzy zręcznie wykorzystali swoją piechotę i udało im się zniszczyć trzy oddziały trackiej auxilii. W tym momencie upłynął przewidziany na rozgrywkę i bitwa zakończyła się remisem.

Fighting took place on Thracian left wing in the forrest and between forrest and the hill. Magyars wisely used their infantry and managed to kill three units of Thracian auxilia. In this momen time for the battle has ended and it was declared a draw.

Ostatecznie ten turniej wypadł dla mnie najgorzej w tym sezonie. 7 miejsce na 10 uczestników. Nadal mam jednak 2 miejsce w ogólnej klasyfikacji i pierwsze w kategorii zabójcy generałów.

This tournament appeared to be my worst in this season. I ended 7th out of 10 participants. However I'm second in the overall clasification and a leader in cathegory killer of generals.

Brak komentarzy: