sobota, 16 czerwca 2012

Anarchiści z KMem/ Anarchists with a MG


 
Karabin maszynowy był w początkach wojny domowej w Hiszpanii bardzo cenną zdobyczą, zwłaszcza dla jednostek milicji walczących ze zbuntowanym wojskiem. W Barcelonie jeszcze przed wybuchem walk część broni, w tym ciężkiej trafiło do bojowców dzięki sympatyzującym z CNT-FAI żołnierzom. Więcej zdobyto po ostatecznym zajęciu koszar i rozbiciu nacjonalistycznych oddziałów, które chciały zająć miasto.

Machine gun was a precious weapon at the beginning of the SCW especially for militias fighting against rebel soldiers. In Barcelona just before first shots were fired some firearms were gathered thanks to CNT-FAI sympathisers in army ranks. More were captured after taking army barracks and defeating rebel troops that tried to take the city.

Hiszpańska armia używała różnych typów karabinów maszynowych, w większości przestarzałych konstrukcji. Jednym z nich był francuski Hotchkiss 1909 jeszcze z czasów Pierwszej Wojny Światowej. Właśnie w taką broń jest uzbrojona sekcja milicji, którą pomalowałem.
Spanish army was using various MGs mostly obsolete such as Hotchkiss 1909 French MG used in the I World War . It's the main weapon of the militia MG section I've painted.

Warto zwrócić uwagę, że wśród bojowców jest kobieta. W roku 1936 służyły one w milicjach na równi z mężczyznami, w tym w oddziałach na linii frontu. Dopiero później gdy do głosu zaczęli dochodzić stalinowcy, rozwiązujący milicje kobiety musiały wrócić do oddziałów pomocniczych.

It's worth noticing that there's a woman among fighters. In 1936 they served in militias on equal terms with men including in frontline units. Later when stalinists gained more power and dissolved militias they had to return to support units.

1 komentarz:

Phil pisze...

Nice work, and a woman more! Rare and interesting...