wtorek, 26 czerwca 2012

Trakowie w akcji/ Thracians in action (1)

Przy okazji EURO 2012 i popisów "naszych" piłkarzy doszedłem do wniosku, że jest tylko jeden sposób aby "nasi" wygrywali - musza grać sami ze sobą.

W myśl tej zasady rozegraliśmy niedawno w kilka osób bitwę, w której od początku wiadomo było, że wygrają Trakowie, a to dlatego, że Trakowie walczyli z Trakami. Po jednej stronie stanęli wojownicy z plemienia Odrysów (jednego z głównych plemion trackich), a po drugiej ich sąsiedzi, zajmujący bardziej górskie tereny - Bessowie.

While watching EURO 2012 and show delivered by "our" football team I came to conclusion that there's only one way to be sure that 'ours" will win - they have to play between themselves.

This rule was used in our recent game. We played battle that had to be won by Thracians because Thracians were fighting against Thracians. on one side there were Odrysians and on the other Bessi - their neighbours from the mountains.

 Centrum linii Odrysów, w którym stanęli najemni greccy hoplici (Grecy brali czasami udział w wojnach między Trakami zwłaszcza jako najemnicy lub gdy reprezentowali sprzymierzone z Trakami greckie kolonie)

Przed hoplitami lekka piechota z oszczepami. Na prawym skrzydle średnia piechota tracka z rhomphaiami oraz jazda.

Centre of the Odrysian line with mercenary hoplites (Greeks sometimes participated in wars between Thracians as mercenaries or allies from nearby Greek colonies)

Before hoplites light foot with javelins. On the right Thracian medium foot with rhomphaias and cavalry.

Prawe skrzydło armii Odrysów. Tutaj stanęła elitarna jazda możnych, a obok niej lekka jazda z łukami i oszczepami.

Odrysian right wing with elite noble cavalry and light horse armed with bows and javelins.

 Niedawno pomalowany przeze mnie oddział Traków na lewym skrzydle armii Odrysów.

Recently painted unit of Thracians on the left wing of Odrysian army.

 Najemni hoplici walczący w centrum szyku Bessów, z tyłu grecka jazda, z przodu lekka piechota z oszczepami.

Mercenary hoplites in Bessi army, behind them Greek cavalry and before light foot with javelins.
 
Pierwsze ruchy obu armii/ Initial moves of both armies

1 komentarz:

Phil pisze...

A good start...french team is as good as yours, and your idea is nice, I'll start a battle between two french armies soon!
Good report,
Phil.