piątek, 29 czerwca 2012

Trakowie w akcji/ Thracians in action (3) Po pierwszym starciu prawego skrzydła Odrysów z lewym skrzydłem Bessów. Okazało się ono nad wyraz krwawe - uciekać zaczął jeden oddział lekkiej jazdy Odrysów, a także oszczepnicy po stronie Bessów.

After the first clash of Odrysian right and Bessi left. It was very bloody. One Odrysian light horse unit and one Bessi javelinmen unit were broken.

 W centrum i na lewym skrzydle Odrysów nie doszło do walk wręcz. Nieuchronnie zbliżało się starcie hoplitów obu stron, które miało rozstrzygnąć bitwę.

No fighting on Odrysian centre and left. inevitable clash of hoplites that was to decide fate of battle was incoming.

 Doszło do walki miedzy elitarną jazdą obu stron. Szarża kawalerii odrysów została odparta i ich możni zaczęli przegrywać.

Clash of elite noble cavalry of both sides started. Charge of Odrysians was repelled and they started to loose.

 Hoplici, jak to hoplici maszerują na wprost. Harcownicy, jak to harcownicy, manewrują i czają się na skrzydłach.

Hoplites like hoplites, march straight, skirmishers, like skirmishers maneouver and stalk on the flanks.

Przed przystąpieniem do pracy hoplici obu stron dokonuja tradycyjnej wymiany obelg. Oszczepnicy udają się tymczasem na zasłużoną przerwę.

Before strting their work hoplites of both sides exchange traditional insults. Javelinemen start a well deserved break


Obok elitarnej kawalerii do walki wchodzi średnia piechota obu stron. Poczatkowo Odrysowie są górą i dzieki rhomphaiom dezorganizuja przeciwnika oraz zadają mu znaczne straty.

Next to elite cavalry medium foot of both sides joins the melee. Initially Odrysians strated to win. With their rhomphaias they distrupted the enemy and inflicted some serious causalties.

Brak komentarzy: