wtorek, 5 czerwca 2012

Turniej DBA na Grenadierze/ DBA tournament during Grenadier

Na Grenadierze odbył się kolejny turniej DBA w konwencji historycznej (losowanie historycznych par armii).

During Grenadier next DBA tournament took place. It was in a historical convention (drawing historical pairs of armies).

Pierwsza gra - bitwa pod Fornovo 1494 - Wenecja (IV/61. Italian Condotta. 1320AD-1495AD) kontra Francja (IV/82b. French Ordonnance. 1465-1503AD)

First game - Fornovo 1494 Venice (IV/61. Italian Condotta. 1320AD-1495AD) vs France (IV/82b. French Ordonnance. 1465-1503AD)


Grałem Francuzami. Bitwa polegała na przepychaniu się oddziałów rycerstwa, które niestety nie szło po mojej myśli.
I was playing French. Battle was based on pushing between Knights and unfortunately it didn't go well for the French


Ostatecznie mój przeciwnik wykonał szarżę pikinierów i wgniótł w ziemię 4 element mojej armii. Przegrana 4 do 2.
Finally my adversary made a pike charge and massacred 4 element of my army. Loss 4 to 2

Druga gra - Daras 531 r. - Bizancjum (III/4. Early Byzantine. 493-549AD) kontra Sasanidzi
(II/69. Sassanid Persian. 220AD-651AD)

Rzut kością pozwolił mi wybrać armię - oczywiście Sasanidów (na dole zdjęcia)

Next game - Daras 531 r.  III/4. Early Byzantine. 493-549AD vs
II/69. Sassanid Persian. 220AD-651AD
 
Dice roll allowed me to Choose the army. Of course my choice was Sassanids (at the bottom of the photo)


Tym razem udało mi się utrzymać linię, a także w miarę szybko rozbić lekką jazdę przeciwnika, a następnie w jednym miejscu otoczyć jego piechotę. Zwycięstwo 4 do 1!

This time I managed to hold the line and destroy quite quickly first unit of enemy light horse. Later I managed to encircle some enemy infantry. Victory 4 to 1!

 Kolejna bitwa - Rzeka Indus 1221 r. Chorezm (IV/24. Khwarizmian. 1186AD-1246AD) kontra Mongołowie (IV/35. Mongol Conquest 1206AD-1266AD).

Next battle - Indus river 1221 r. IV/24. Khwarizmian. 1186AD-1246AD vs IV/35. Mongol Conquest 1206AD-1266AD

Mogłem wybrać armię, więc zdecydowałem się na Mongołów (na dole zdjęcia).

I could choose an army so decided to command Mongols (at the bottom of the photo)

 Bitwa była zdecydowanie najciekawszą z rozegranych przeze mnie tego dnia. W pewnym momencie zagrożony był Mongolski obóz. Główna walka była toczona przez lekką jazdę obu stron. Manewry mojej przeciwniczki były trudne do skontrowania, ale udało się. Zwycięstwo 4 do 1!

Battle was the most interesting from played by me on this tournament. At some moment Mongol camp was in danger. Most of the fighting was by light horse of both sides. Manouvers of my enemy were hard to counter but I managed to win 4 to 1.

 
Ostatnia gra przeciw jak się okazało przeciw zwycięzcy turnieju. Kanny 216 p.n.e. - Rzym republikański (II/33. Polybian Roman. 275BC-105BC) kontra Kartagina, którą grałem (II/32. Later Carthaginian. 275BC-146BC). 

Zakończyła się patem. Żadna ze stron nie chciała zaatakować. Straciłem jeden element psiloi, ale ostatecznie padł remis.

Turniej  wypadł w miarę dobrze - dwa zwycięstwa, remis i przegrana. Ostatecznie zająłem trzecie miejsce.

Last game as it appeared later against winner of the tornament (II/33. Polybian Roman. 275BC-105BC) against Carthage that I played (II/32. Later Carthaginian. 275BC-146BC).  

 It has ended with a draw. Both sides didn't want to attack first. I lost one psiloi element but the result was a draw.

Tournament went quite well - two victories, draw and a loss. Finall I went third.


Brak komentarzy: