czwartek, 7 czerwca 2012

Nadchodzą anarchiści!/ Anarchists are coming!


 

Zastanawiałem się nad jakimiś oryginalnymi siłami do Force on Force i mój wzrok spoczął na figurkach Peter Pig'a 15mm - milicji do Hiszpańskiej Wojny Domowej. 

I was thinking about an original force for Force on Force and I noticed some old Peter Pig 15mm figures - Spanish Civil War militia.

Zacząłem od pierwszej sekcji milicji CNT-FAI - Krajowej Konfederacji Pracy - Iberyjskiej Federacji Anarchistycznej. W roku 1936, gdy wybuchł wojskowy bunt takie milicje były podstawą sił legalnego rządu republikańskiego. Anarchosyndykaliści z CNT-FAI nie walczyli jednak w imieniu republikańskiej władzy, ale o wprowadzenie zmian spolecznych.

I started from first section of the CNT-FAI militia. In 1936 when military mutiny broke out militias were the main force of the legal republican government. Anarchosyndicalists from CNT-FAI were not fighting for republican authorities but for social revolution.

Milicje dzieliły się na centurie liczące około 100 bojowców. Na początku były słabo uzbrojone, jednak po zdobyciu magazynów broni i rozbrojeniu lub pokonaniu wielu zbuntowanych garnizonów zyskały dostęp do wojskowych zasobów.

Dowódca sekcji (dowódcy milicji byli wybierani) jest uzbrojony w pistolet maszynowy, reszta milicjantów posiada zwykłe karabiny (w Hiszpanii używano wielu typów karabinów - Mauserów, Manlicherów, a także rosyjskich Mosinów). Bojowiec w bezowej kurtce to tak zwany Dynamitero - saper przenoszący butelki z płynem zapalającym i inne ładunki wybuchowe. 

Militias were divided into centurias - roughly 100 fighters. At the begining they were poorly armed but managed to gain weapons from military supplies, disarmed or defeated army garrisons.

Commander of the section has a submachine gun other fighters have rifles (various types - Mausers, Manlichers, Mosins and others) were used in Spain. Fighter in beige jacket is a so called Dynamitero - sapper carrying molotov cocktails and other explosives. 


Brak komentarzy: