poniedziałek, 22 kwietnia 2013

Dobrze uzbrojeni chłopi/ Well armed peasants


 Chłopskie powstania miały różne oblicze. Zwykle grupy zbuntowanych chłopów, słabo uzbrojone i niewyszkolone, prowadziły wojnę partyzancką, walcząc jedynie z lokalnymi milicjami, natomiast rozpierzchając się przed większymi siłami. Często powstania przypominały raczej zamieszki niż wojnę. Tak było na przykład w roku 1514, podczas buntu Biednego Konrada w Witembergii.

Wojna Chłopska 1524 roku była pod tym względem inna. Działało wiele chłopskich armii, a niektóre z nich zdobyły na tyle dużo dobrego uzbrojenia, że mogły wystawiać całe regularne oddziały pikinierów. Naśladowały one organizacją landsknechtów, dzieląc się na kompanie i regimenty. Za dowodzenie i szkolenie odpowiadali byli żołnierze i najemnicy.

Ta podstawka przedstawia właśnie dobrze uzbrojonych chłopskich pikinierów. Figurki Old Glory 15mm.

Peasant uprisings had various character. Usually groups of revolting peasants, poorly armed and trained were waging guerilla war against local militias dispersing in the fac of bigger forces. Often uprisings were more like riots as the Poor Conrad uprising in Wuttemberg in 1514.

Peasants War of 1524 was different. Many peasant armies were gathered and some of them captured enough arms to equip regular units of pikemen. They were similar to landsknecht units composed of companies and regiment, commanded and trained by former soldiers and mercenaries.

This stand represents such well armed peasant pikemen. Figures 15mm by Old Glory1 komentarz:

Phil pisze...

Very nice!!
Phil.