środa, 24 kwietnia 2013

Szwedzi kontra Cesarscy/ Swedes vs Imperials

Tym razem mieliśmy okazję w kilka osób zagrać w Impetus'a. Bitwa z początków Wojny Trzydziestoletniej. Szwedzi atakują pozycje bronione przez wojska cesarskie.

This time we played Impetus. Battle from the beginning of the Thirty Years War - swedes attack positions defended by the Imperial army.

Wszystkie figurki - QR Miniatures 12mm / All figures 15mm from QR Miniatures 
 
 Siły imperialne. Na prawej flance ciężka jazda, w centrum piechota i artyleria. Na lewym skrzydle dragoni i lekka jazda chorwacka.
Imperial forces. On the right wing heavy cavalry, infantry and artillery in the middle and dragons with support of light horse - Croats on the left.
 
 Szwedzi nadchodzą. Na prawym skrzydle rajtarzy, regiment piechoty i artyleria/ Swedes are coming. On the right reiters, infantry regiment and artillery. 

 Szwedzkie centrum - piechota, w tym szkoccy najemnicy, a na lewym skrzydle ciężka jazda oraz dragoni. Swedish centre - infantry including Scottish mercenaries, and heavy cavalry and dragons on the left.

 Imperialne centrum zajmuje pozycje na wzgórzu/ Imperial centre takes positions on the hill

 Natarcie Szwedów na całej linii/ Swedes start an attack

 W pierwszej walce rajtarom udaje się dopaść i rozbić chorwacką lekką jazdę/ In the first fight reiters manage to catch and rout croatians.

  Sytuacja po pierwszych dwóch turach/ Situation after two initial turns.

Brak komentarzy: