piątek, 26 kwietnia 2013

Szwedzi kontra Cesarscy/ Swedes vs Imperials (2)

Szwedzka jazda (z lewej) przed starciem z ciężką jazdą imperialną. W wyniku starcia Szwedzi utracą jeden z oddziałów kawalerii.
Swedish cavalry (on the left) before clash with the Imperial cavalry. Swedes will eventually loose one unit of cavalry.

Na prawym skrzydle Szwedzi w natarciu, jednak atak załamuje się pod ogniem imperialnej piechoty i dragonów. Wsparcie szwedzkiej artylerii nie wystarcza do przełamania. Tymczasem w centrum pojawia się oddział imperialnej jazdy, który szykuje się do ataku na szwedzką piechotę.

On the right wing Swedes push forward but their attack stalls under fire from the Imperial infantry and dragons. Artillery support isn't efficient enough to make a breakthrough. At the same time a unit of imperial cavalry appears in the centre and prepares to launch a charge against Swedish infantry.

Szwedzka elitarna piechota naciera aby wyprzeć imperialnych dragonów z lasu.
Swedish elite infantry attacks to push Imperial dragons from the woods.

 Ostrzał artytlerii i szarża imperialnej kawalerii zmusza ostatecznie regiment szwedzkiej piechoty do ucieczki.
Artillery fire and Iperial cavalry charge force a regiment of Swedish infantry to flee.


Elitarna piechota zostaje zmieszana przez ostrzał dragonów/ Elite infantry becomes disorganised under fire from dragons
Na prawym skrzydle ostrzelana szwedzka jazda wycofuje się. On the right wing Swedish cavalry retreats under fire.

Po zniszczeniu regimentu piechoty w centrum imperialna jazda zwraca się przeciwko szwedzkim weteranom walczącym dotąd z dragonami.
After routing infantry regiment Imperial cavalry faces Swedish veterans that were fighting dragons.

Rozbicie regimentu elitarnej piechoty przypieczętowuje los bitwy. Kosztem utraty jedynie jednego oddziału piechoty i lekkiej jazdy imperialni zmuszają Szwedów do odwrotu.
Routing of the elite infantry decidec fate of the battle. On the cost of only one unit of infantry and Croatian light horse Imperial army forces Swedes to retreat.

Zwycięska piechota imperialna/ Victorious Imperial infantry

3 komentarze:

Phil pisze...

Great looking armies colors are beautiful) and very nice photos!
Phil.

el frances pisze...

GReat report with very nice figurines (are there all Old GLory ? )

Cisza pisze...

They are mostly from Polish manufacturer QR Miniatures http://qrminiatures.pl/