środa, 10 kwietnia 2013

Dowódca królewskiej jazdy/ Commander of the royal cavalry

Ostatnie z dowództw armii Lizymacha - dowództwo królewskiej jazdy.

Królewska jazda (ile basilike) to elitarna formacja w armii każdego z diadochów, złożona z towarzyszy (hetairoi), czyli wojowników dobranych przez władcę i najczęściej tworzących jego świtę. Gdy sam król nie prowadził ich do boju z pewnością powierzał dowództwo swojemu najlepszemu wodzowi. Taki dowódca mógł kierować również innymi jednostkami jazdy.


Podstawka przedstawia wysokiego rangą oficera oraz przybocznego kawalerzystę. Oficer ma ozdobny hełm z pióropuszem i jest uzbrojony w miecz - dłuższy niż te używane przez piechotę. Kawalerzysta nie ma hełmu, ale posiada typową dla elitarnej kawalerii broń - długą włócznię zwaną xystonem.
Xyston mierzył około 3,5 - 4 metry. Był wykorzystywany podczas szarży i prawdopodobnie trzymany oburącz. Tego typu bronią walczył między innymi Aleksander Wielki, co zostało pokazane na mozaice przedstawiającej bitwę pod Issos.


Last of the Lysimach's army commands - command of the royal horsemen

Royal cavalry (ile basilike) was an elite formation in armies of the Diadochi, composed of companions (hetairoi) - warriors chosen by the king and usually composing his entourage. When king himself wasn't leading them to battle they were surealy led by the most skilled and experienced commanders. Such commander could have been a commander of the entire cavalry.Stand shows high rank officer and a bodyguard. Officer has an ornamented helmet with the crest and is ared with a sword - longer than the usual infantry sword. Cavalryman has no helmet but has a thypical weapon of the elite cavalry - a long spear called xyston.
Xyston had about 3,5-4 m length. It was used during the charge and probably held in both hands. This type of weapon was used by Alexander the Great what was shown on the mosaic depicting battle of Issos.

2 komentarze:

Phil pisze...

Nice looking command stand!
Phil.

les figurines de SPOCK pisze...

beautiful unity of command