środa, 8 stycznia 2014

Anarchiści ze strzelbami/ Anarchists with shotguns


 Anarchistyczne grupy partyzanckie były wynikiem koncepcji tworzenia "stref wyzwolonych" wyznawanej przez część anarchistów na przełomie XIX i XX wieku. Polegała ona na zajmowaniu odległych, trudno dostępnych miejscowości, niszczeniu mienia kapitalistów, a także przejawów władzy (kościołów, posterunków żandarmerii, urzędów), palenia rejestrów długów itp. Bardzo rzadko łączyło się to z zabijaniem czy ranieniem kogokolwiek.

Co ciekawe na przykład we Włoszech w takich grupach zdarzali się Polacy, weterani Powstania Styczniowego (w obecnej obowiązującej interpretacji jego historii zapomina się o w dużej mierze rewolucyjnym i społecznym charakterze tego powstania).

Anarchist guerilla groups were a result of the idea of creating "liberated zones" propagated by some anarchists in late 19th and early 29th Century. It was based on occupying some remote villages and destroying capitalist property and symbols of the authority (churches, police stations and offices), burnig registries of debts etc. However very rarely anyone was killed or wounded.

What's interesting in Italy in such groups some Poles, veterans of the January 1863 uprising, were present (the revolutionary character of this uprising is largely ignored in the dominating interpretation of history).

Ja swoich anarchistów ze strzelbami pomalowałem na czasy powstania górników w Asturii w 1934 roku. Świadczą o tym barwy chust. Barwy czarno-czerwone przyjęły się w ruchu po Pierwszej Wojnie Światowej. Wcześniej używano ich osobno nosząc czerwone i czarne sztandary.

I painted my anarchists for the later period - Asturias miners uprising in 1934. It is indicated by colors of their neckerchiefs. Red and black colors were used by the movement after the Great War. Earlier banners were either red or black.

1 komentarz:

Anonimowy pisze...

"Co ciekawe na przykład we Włoszech w takich grupach zdarzali się Polacy, weterani Powstania Styczniowego (w obecnej obowiązującej interpretacji jego historii zapomina się o w dużej mierze rewolucyjnym i społecznym charakterze tego powstania)."

Czyli jeśli ktoś w 1863 roku miał 20 lat to na przełomie wieków miał ich 50+. Jeśli miał 30 to przełom witał z 6tym krzyżykiem.
Naprawdę byli tacy starzy polscy anarchiści?
pzdr