niedziela, 5 stycznia 2014

Rewolucja!/ Revolution!

Na początek nowego roku wprawka w malowaniu figurek 28mm.

W roku 2014 przypada 70 rocznica powstania górników i robotników rolnych w asturii w 1934 roku, kiedy to w proteście przeciwko wyzyskowi sięgnęli oni po broń.


Postanowiłem wykonać pasujace do rocznicy figurki - anarchistyczny agitator wraz z obstawą. Za podstawę posłużyły mi figurki North Star Miniatures z zestawu "Brick lane commune" do wiktoriańskiego SF. Nadałem im jedynie historyczny charakter.

Agitatorzy byli przed rewolucją hiszpańską 1936 roku bardzo ważni w organizowaniu działalności zwiazków zawodowych. Co ciekawe wysłannikiem Michaiła Bakunina do Hiszpanii, który założył pierwsze grupy anarchistyczne był Giuseppe Fanelli, Włoch, weteran Powstania Styczniowego 1863 roku w Polsce.

Na przełomie wieków w wielu kręgach określenie Polak było zrównywane z określeniem "rewolucjonista/ wywrotowiec".

Agitatorzy często podróżowali z ochroną poniewaz fabrykanci i właściciele ziemscy wynajmowali zbirów, którzy ich atakowali.


First some training in painting 28mm figures

In 2014 we have 70th anniversary of the Asturias miners and agricultural workers uprising in 1934, when workers took up arms against exploitation.

I've decided to make some figures adequate for the anniversary - anarchist agitator with bodyguards. As a base I used North Star's "Brick Lane Commune" set for Victorian SF games and just added historical character to it.


Agitators were a very important element of the trade union movement before Spanish revolution of 1936. What's more interesting Mikail bakunin's envoy to Spain who has established first anarchist groups in the country was an Italian Giuseppe Fanelli. He was also a veteran of January Uprisin in Poland, which took plance in 1863.

At the end of the 19th and at the beginning of the 20th Century Poles were ofter regarded as "revolutionaries".

agitators often had bodyguards because landlords and capitalists were hiring thugs to attack them.Teraz kilka słów o malowaniu skóry, które było moim głównym treningiem przy tych figurkach.
Now few words about painting flesh - it was my most important training in painting these figures.

 Najpierw podkład Basic Skintone (Acrylics Vallejo) a następnie Syunny Skintone (AV)
First Basic Skintone (Acrylics Vallejo) later Syunny Skintone (AV)

Cieniowanie garnituru, a następnie Dwarf Skin (Vallejo Game Colors) oraz na bardziej eksponowane powierzchnie Light Flesh (AV) zmieszana z Dwarf Skin (GC).
Shaiding of clothes and Dwarf Skin (Vallejo Game Colors) and Light Flesh (AV) mixed with Dwarf Skin (GC) for more elevated parts of the face.

Ostatnim działaniem było cieniowanie twarzy oraz włosów washem Sepia (AV). Używam sepii, gdyż moim zdaniem lepiej komponuje się z kolorami cielistymi niż czarny wash.
The last step was to make shades with Sepia wash (AV). I use Sepia because I think it looks more natural with flesh tones than black wash.

1 komentarz:

Phil pisze...

Nice looking minis!