piątek, 31 stycznia 2014

Potyczka w Normandii/ Skirmish in Normandy (1)

W ostatni weekend ponownie miałem okazję zagrać w Chain of Command. Tym razem walki we Francji. Niemcy próbują kontrataku na skrzyżowanie zajęte przez amerykańską piechotę.

Last weekend I had an opportunity to play Chain of Command again.. This time fighting in France. Germens counterattack and try to retake the crossroads defended by the US infantry.

 Skrzyżowanie dwóch ważnych dróg gdzieś w Normandii. Niemiecka kompania piechoty otrzymała rozkaz odbicia tego terenu z rąk aliantów.
Crossroads somewhere in Normandy. German Infantry company got an order to clear the area of Allied forces.

Pierwsze trzy sekcje niemieckiej piechoty wyłaniają się z zarośli i zmierzają w kierunku zabudowań. 
First three sections of German infantry emerge from the forrest and head towards buildings.

Jedna sekcja naciera wzdłuż drogi, osłaniana przez karabin maszynowy.
One section advances along the rad covered by the machinegun

Amerykańska sekcja piechoty oraz drużyna z BARem rozpoczynają ostrzał.
US infantry section and BAR team start to shoot at advancing Germans.

 Niemiecka piechota przygwożdżona ogniem. Traci też jednego zabitego. Jakby tego było mało ranny zostaje dowodzący nią podoficer.
German infantry is pinned. section looses one killed and commanding NCO is wounded.

 Do walki wchodzą kolejne siły. Nadjeżdża niemiecki Pz IV. Amerykanie wystawiają kolejną sekcję piechoty. Ostrzał rozpoczyna też ich moździerz.
Skirmish is joined by more forces German Pz-IV arrives. US side places one more infantry section. Their mortar starts shelling the enemy. 

 Na pole walki przybywa Pz-IV z dowódcą/ Pz-IV with commander arrives at the battlefield.

W wyniku ostrzału amerykańska seksja BARa traci dwóch ludzi i wycofuje się. Piechota z powrotem kryje się za murem.
During firefight US BAR team looses two men and retreats. Infantry takes cover behind the wall.

1 komentarz:

Phil pisze...

Great looking game, terrain is awesome!