czwartek, 2 stycznia 2014

Podsumowanie roku 2013/ Summary of 2013

Czas na podsumowanie modelarsko-wargamingowego roku 2013
Blog wzbogacił się w nim o 100 nowych postów.
Time to make modelling and wargaming summary of 2013
I've posted 100 posts



Początek roku to przede wszystkim Wojna Domowa w Hiszpanii - ukończyłem projekt kompanii Brygad Międzynarodowych w skali 15mm - 51 figurek, a także sprzęt, dwa czołgi, dwa samochody pancerne, dwa działa. Całkowicie grywalne siły, które mam nadzieję, że w tym roku wyruszą do walki (muszę popracować teraz nad ich przeciwnikami)

W ramach projektu wykonałem również dwie sekcje Gwardii Szturmowej - po 7 ludzi w każdej oraz samochód pancerny Bilbao, dowództwo milicji CNT-FAI - czterech ludzi ze sztandarem, a dla nacjonalistów pierwszą sekcję 8 Marokańczyków.

W sumie 77 figurek, dwa czołgi, trzy samochody pancerne i dwa działa.

 
First part of the year was dominated by the Spanish Civil War project - I've finished company of the International Brigades in 15mm - 51 figures and some support - 2 tanks, two armoured cars and two cannons. Fully playable force and I hope this year I'll test them on the battlefield (I must do some work on their enemies)

As part of the project I've made also 2 sections of Assaltos - 7 men each and Bilbao AC, CNT-FAI militia commend - 4 men with flag and 8 Moors for the nationalists.

To sum up - 77 figures, 2 tanks, 3 armoured cars and 2 guns.

Drugi projekt z początku roku to Wojny Diadochów. Na razie ukończyłem 6 podstawek falangi wojsk Lizymacha (24 figurki), ponadto w tym roku jeszcze dwie podstawki łuczników (4 figurki) i 4 dowództwa (10 figurek).
Przy okazji projektu Wojen Diadochów pomalowałem również psa Lizymacha oraz scytyjskiego wodza przyjmującego prezent (2 figurki)

W sumie 40 figurek + figurka psa. Zdecydowanie muszę wrócić do tego projektu

Second project from the first half of the year - Wars of the Diadochi. I managed to finish 6 stands of phalanx (24 fihgures) also two stands of archers (4 figures) and 4 commands (10 figures).

 Additionally I've painted alo Lysimachus' dog and Scythian warlord taking a gift (2 figures)

To summarize - 40 figures + dog. I have to do some more work on this project in future


Najważniejszym projektem były jednak renesans, a przede wszystkim figurki pasujące do Wojen Włoskich i Wojny Chłopskiej w Niemczech. Ukończyłem dwa duże regimenty pikinierów, po 12 podstawek (48 figurek w każdym). Poza tym oddział kuszników - 6 podstawek (18 figurek) oraz większość hordy chłopów - 9 podstawek (45 figurek).

Chłopscy powstańcy dostali też dowódcę - Thomasa Muntzera we własnej osobie (stand dowództwa z trzema figurkami)

Strona przeciwna, czyli wojska Ligi Szwabskiej dopiero rozpoczęta - 3 podstawki rycerstwa (9 figurek)

Podsumowując na polu XVI wiecznych wojen przybyły 162 figurki pieszych i 9 jeźdźców.

However the most important project was renaissance warfare - Italian Wars and Peasants War in Germany. I've finished two big regiments of pikemen (48 figures each), unit of crossbowmen - 6 stands (18 figures) and most of peasants' horde - 9 stands (45 figures)

Peasant rebels got their leader - Thomas Muntzer himself (one stand with 3 figures)


I've made only 9 knights (3 stands) for the Swabian league army

Altogether - 162 foot figures and 9 knights



Na razie ukończonym projektem był warband Wikingów do SAGi.
Była to też bardzo ciekawa wprawka w malowaniu figurek 28mm  (26 figurek)
I've also finished SAGA Viking warband
It was an interesting experience with painting 28 mm figures (26 figures)

Brak komentarzy: