niedziela, 26 stycznia 2014

Chłopscy pikinierzy/ Peasant pikemen


Przybywa pomalowanych standów pikinierów.

Tym razem konwersjie perskiej piechoty Xystona połączone z figurką pikiniera z Old Glory.

Przy tej okazji kilka słów o kolorze chłopskich ubiorów w szesnastowiecznych Niemczech. Najbardziej powszechne były oczywiście kolory szare. Ubrania jeśli już barwiono to na kolory oliwkowe, brązowe czy w przypadku bardziej reprezentacyjnych kremowy.

Kolory takie jak śnieżnobiały, czerwony czy amarantowy były zarezerwowane dla szlachty. Aby urozmaicić ten oddział postawam się "ubrać" kolejnych pikinierów właśnie w takie zdobyczne ubrania.


Number of pikemen stands is increasing

This time conversion of Persianss from Xyston was combined with Old Glory pikeman figure.

At this occasion few words about colours of peasants' outfits in 16th Century Germany. The most common were grey fabrics. Sometimes they were dyed olive, or brown colours. The more representative clothes were sometimes creamy.


Colours such as true white or red were restricted to nobility. To make the unit more eye-catching I'll try to "dress" several pikemen in such captured clothes.

Brak komentarzy: