niedziela, 12 stycznia 2014

Chłopi po raz drugi/ Peasants second time.


Druga podstawka słabo wyszkolonych chłopów z pikami/ Second stand of the poorly trained peasants with pikes.
Teraz kilka słów o tym jak zbuntowani chłopi zdobywali poparcie. W marcu 1525 roku w Memmingen przedstawiciele części zbuntowanych grup przyjeli 12 artykułów - dokument domagający sie między innymi prawa wspólnot do wyboru duchownych, zniesienia części podatków, zniesienia pańsczyzny, a także odbudowy wspólnych lasów, pastwisk i jezior. Dokument ten był powielany i rozsyłany do róznych wiosek. Wykształciła się nawte grupa agitatorów, którzy czytali go różnym społecznościom.

Now few words on how rebel peasants were recruiting men., In March 1525 in Memmingen representatives of several rebel groups met to issue 12 Articles - document demanding i.a. right of communities to elect clergymen, abolition of some taxes, elimination of serfdom and renovation of forests, pasturages and lakes. This document was copied and distributed to various villages. There was even a group of agitators traveling and reading it to various communities.

Brak komentarzy: