piątek, 6 lutego 2015

Niemcy z LKMem/ Germans with light machine gun

Niemcy z lekkim karabinem maszynowym. Niestety Peter Pig nie robi Niemców z etatową bronią tego typu czyli LKMem MG 08/15.
Musieli więc wystarczyć ci ze zdobycznym amerykańskim LKMem Lewis'a, także używanym w walkach po I Wojnie Światowej między innymi przez oddziały Freikorpsu, prawdopodobnie również podczas Powstań Śląskich.

Charakterystyczny karabin Lewis'a został skonstruowany w USA w roku 1911 i po raz pierwszy bojowo użyty podczas I Wojny Światowej przez wojska amerykańskie i brytyjskie. Co ciekawe ostatnie bojowe przypadku użycia tej broni miały  miejsce w latach 90 zeszłego wieku, podczas wojen domowych w Jugosławii.

Germans with LMG. Unfortunately Peter Pig doesn't have Germans with their proper MG 08/15 LMG.
So I had to make Germans with American Lewis LMG also used in fighting after the Great War, ia. by Freikorps units, probably also during Silesian Uprisings.

Characteristic Lewis gun was constructed in 1911 and for the first time used during the Great War by US and British forces. What's interesting this weapon saw combat for the last time during Yugoslav Wars in 90's of the 20th Century.


Brak komentarzy: