czwartek, 26 lutego 2015

Powstańczy CKM/ Insurgent HMG

 Kolejny powstańczy karabin maszynowy. Załoga to, tak jak w pierwszym przypadku skonwertowani Niemcy z początku I Wojny Światowej, którzy dostali kapelusze zamiast pikenhaubów.

Figurki Peter Pig 15mm.

Do ukończenia pracy nad siłami powstańczymi pozostały mi dwie sekcje piechoty oraz działo polowe.


Second insurgent HMG. Its crew was made from the Early Great War Germans with helmets converted into hats.

Figures Peter Pig 15mm.

To finish the insugent force I have only to paint two nfantry sections and a field gun .1 komentarz: