wtorek, 17 lutego 2015

Powstańcy z CKMem/ Insurgents with HMG

Wsparcie ogniowe dla Powstańców Śląskich. Zdobyczny karabin maszynowy MG08. Załoga wykonana poprzez konwersję Niemców z początków pierwszej wojny światowej (dostali nowe nakrycia głowy).
Podczas Powstań Śląskich niemiecka propaganda głosiła, że powstańcy to przebrani polscy żołnierze, a broń pochodziła głównie z Polski. W rzeczywistości zwłaszcza broń ciężką zdobywano na wrogu, a większość powstańców stanowili miejscowi mieszkańcy.

Support for Silesian insurgents. Captured MG08 HMG. Crew from converted Early World War I Germans (they got different caps).
During Silesian Uprising German propaganda was saying that insugents are in fact Polish soldiers and their weapons also come from Poland. In reality especially heavy weapons were mostly captured and most insurgents were local residents.1 komentarz:

Phil pisze...

Nice vignette and photo, ennemies should stay away from this HMG!