wtorek, 10 lutego 2015

Niemiegki CKM/ German HMG

Niemiecki karabin maszynowy MG08 był jedną z najpopularniejszych i najskuteczniejszych broni Pierwszej Wojny Światowej. Stanowił kopię stworzonego w roku 1883 KMu Maxima. Chłodzony wodą, zapewniający dużą szybkostrzelność okazał się bardzo skuteczny zwłaszcza podczas wojny pozycyjnej.
German MG08 HMG was one of the most popular weapons of the Great War. It was a copy of Maxim MG created in 1883. Water cooled and with high iring rate it was very efficient in trench warfare.
Zdecydowanie mniej wygodny, ze względu na wagę był podczas walk po wojnie, na przykład na Śląsku. Używały go zarówno oddziały niemieckie jak i powstańcy.
It was much less comfortable, due to its weigh during fighting after the War, such as Silesian Uprisings. It was sed both by German and insurgent forces.

Tutaj dwa CKMy z obsługą oraz dowódca sekcji CKMów. Figurki Peter Pig/ Here two HMGs and commander of the HMG section. Figures by Peter Pig.

 MG08 na pozycji podczas powstania Związku Sartakusa w Berlinie/ MG08 on position during Spartacus uprising in Berlin.

1 komentarz:

Phil pisze...

Really nice, love the minis and pictures...