poniedziałek, 23 lutego 2015

Ponownie powstańcy/ Insurgents again

Trzecia grupa powstańców śląskich ukończona. Będę budował ich siły w oparciu o listy sił milicji z wojny domowej w Hiszpanii, opracowanych przez Too Fat Ladries, do Chain of Command (oczywiście z modyfikacjami).

Third group of Silesian insurgents ready. I will build their forces based on SCW militia army lists by Too Fat Ladries for Chain of Command (with some modifications of course).

Figurki Peter Pig, tym razem nieco bardziej zróżnicowane - mieszanka francuskiego ruchu oporu, spieszonej brytyjskiej kawalerii z I wojny światowej oraz hiszpańskiej milicji robotniczej (te figurki będą pasowały również do Wojny Domowej w Hiszpanii).

Figures by Peter Pig, this time more varied - mix of French resistance, dismounted British cavalry from the Great War and Spanish workers' militia (these figures will also be suitable for my SCW forces).

Brak komentarzy: