niedziela, 8 marca 2015

Posiłki dla powstańców/ Insurgent reinforcements

 Kolejna sekcja powstańców śląskich. Twardzi śląscy górnicy i robotnicy ruszają do walki z Freikorpsem.

Figurki Peter Pig - milicja z wojny domowej w Hiszpanii oraz spieszony brytyjski kawalerzysta z I Wojny Światowej. Dowódca sekcji to z kolei figurka francuskiego bojownika ruchu oporu.

Next section of Silesian insurgents. Tough Silesian miners and workers move to fight agains Freikorps.

Figures by Peter Pig - Spanish Civil War militia and dismounted British cavalryman from the Great War. Section commander is a French resistance figure from the Second World War range.


1 komentarz:

Phil pisze...

Always nice to see the mix of great looking figures and historical pictures...