środa, 11 marca 2015

Potop, Wojna Północna 1655-1660 – recenzja/ Deluge, Northern War 1655-1660 - review (2)


Listy armii

Najwięcej miejsca zajmują jednak listy armii, a w zasadzie podjazdów, bo to w skali tych niewielkich, liczących po kilka, do kilkunastu kompanii. Listy są prezentowane w przejrzysty, graficzny sposób, który przemówi na przykład do graczy zaznajomionych z podobnymi listami w systemie Flames of War. W tej części podręcznika gracze znajdą również statystyki i opisy nowych jednostek, wprowadzanych przez dodatek.
Moim zdaniem głównym minusem jest jednak mnogość asad specjalnych dla każdej armii, a zwłaszcza sił pospolitego ruszenia w wojskach Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Może to wprowadzać zamieszanie w rozgrywce i powodować nieporozumienia. Widać, że autorzy lubią zasady specjalne oraz tworzenie jednostek z unikalnymi zdolnościami. Dla części graczy może być to plusem, dla mnie raczej nie jest.

Dodatkowo dużym minusem podręcznika jest brak przejrzystości. Na końcu znajduje się wprawdzie spis terminów, ale jest on słabo czytelny. Dodatkowo w „Potopie” brak spisu treści czy oznaczenia poszczególnych sekcji podręcznika wyróżniającymi kolorami. Oznacza to, że pierwsze rozgrywki, przed poznaniem zasad, mogą się niepotrzebnie przedłużać poprzez poszukiwanie potrzebnych informacji.

Army lists
 
Most of the book is occupied by army lists or rather warring parties, because it is a proper scale of the game and forces are composed of up to a dozen of companies. Lists are shown in a clear way familiar to those who for example had played Flames of War. In this part of the book players will also find stats and descriptions of new units.

In my opinion the main drwaback is a number of special rules for each army and especially Polish and Lithuanian volunteer forces. It may cause confusion during the play. It seems that authors like special rules and creation of units with special abilities. Some players may like it, some not.

Also the large drawback is lack of clarity. At the end we have a list of subjects but is not clear enough. „Deluge” lacks clear division od sections for example with colors. It means that first games before players learn the rules will be unnneccessary elongated by searching for the rules.

Największe plusy

- estetyczne wydnie
- trwałośc podręcznika
- tematyka
- różnorodność scenariuszy i lista armii

Największe minusy
- zbyt duża objętość
- mnogość zasad specjalnych
- brak przejrzystości
- brak spisu treści

Biggest qualities

- esthetic form of the book
- good quality of publishing
- subject
- number of ceanrios and army lists


Biggest drawbacks

-
too big
- number of special rules
- lack of clarity
- lack of list of contents
„Potop” uznaję za w miarę dobry dodatek. Idealne byłoby, gdyby autorzy zdecydowali się wydać wersję „kieszonkową”, ze zredukowanym tłem historycznym i liczbą grafik oraz bez twardej oprawy. Wówczas używałoby się go o wiele wygodniej.

Z chęcią, w chwili wolnego czasu, wypróbuję zasady z „Potopu” w rozgrywce. Z pewnością będzie to dla mnie motywacją do dokończenia armii szwedzkiej, która zakupiona wciąż czeka na pomalowanie.

O mechanice samej gry napiszę po jej wypróbowaniu

Deluge is a quite good supplemen. It would be ideal if authors would publish more compact version with reduced historical background and number of artwork and without hard cover. It would be easier to use.

I will spend some of my free time to try out playing "Deluge". Surely it will be also an encouragement to finally paint my Swedish forces.

I will review mechanics after I will have an opportunity to play.

Brak komentarzy: