wtorek, 24 marca 2015

Jazda Ligii Szwabskiej/ Cavalry of the Swabian League

Kolejna praca to stand kawalerii Ligii Szwabskiej. Ponieważ bogate rycerstwo było w szesnastowiecznych Niemczech rzadkością i nie garnęło się na wojny (zwłaszcza takie, na których nie było zbyt wielu okazji do grabieży) większość kawalerii Ligii Szwabskiej stanowili najemni lansjerzy z o wiele lżejszym ekwipunkiem niż rycerze. Część używała nawet włóczni na dzika, broni stosowanej raczej do polowań.

My next work is a cavalry of the Swabian League. Because rich nobility was rare in 16th Century Germany and not willing to participate in wars that gave no occasion to plunder most of the Swabian Leagues' cavalry was composed of such mercenary lancers with much poorer equipment than knights. Part of them were even using boar spears, weapons used rather in hunting than war.

Figurki Old Glory/ Figures by Old Glory

Mam nadzieję, że w kwietniu lub maju po raz pierwszy uda mi się rozegrać bitwę z Wojny Chłopskiej w Niemczech. 
I hope that in April or May I will be able to play first battle of the Peasants War in Germany.

2 komentarze:

Phil pisze...

Cool, I do like this kind of cavalry...

Ray Rousell pisze...

Excellent looking figures!!