czwartek, 26 marca 2015

Dowództwo jazdy/ Cavalry command


 
Ostatnia podstawka szesnastowiecznej kawalerii Ligii Szwabskiej z dowódcą i sztandarem - rennfahne, sztandarem używanym przez jazdę Ligi Szwabskiej. Sztandar ten oznacza oddziały najemne na żołdzie cesarskim.

Last stand of the 16th Century Swabian Leagu cavalry with commander and standard - rennfahne, used by the mercenary troops paid by the emperor.


Tak z kolei wygląda cały oddział/ And here the complete unit.

2 komentarze:

Phil pisze...

Beautiful job and great flag!

Michał Kucharski pisze...

Piękne malowanie i piękne figurki!