poniedziałek, 6 kwietnia 2015

Kolejni pikiniery z Norymbergi/ More pikemen of Nuremberg


Kolejna podstawka norymberskiej milicji z pikami. W 1525 roku nie była to już typowa milicja złożona z mieszkańców, ale w dużej mierze najemnicy wynajmowani za pieniądze możnych, mieszczańskich rodów. Co ciekawe w 525 roku Norymberga była miastem raczej protestanckim, więc Wojna Chłopska nie może być postrzegana jako jedynie konflikt religijny.

Next stand of Nuremberg militia with pikes. In 1525 it wasn't anymore a typical citizens' militia, but to great extent mercenaries paid by wealt merchant families. What's interesting in 1525 Nuremberg was rather a protestant city, so Peasants War cannot be regarded as solely religious conflict.

Figurki Old Glory 15mm/Figures Old Glory 15mm

Brak komentarzy: