czwartek, 23 kwietnia 2015

Zdobyć miasteczko/ Capture the town (2)

 Niemcy wystawiają kolejną sekcję piechoty zagrażając wysuniętym siłom amerykańskim i rozpoczynają ostrzał. Pod gradem pocisków pada jeden zabity, a reszta zalega przygnieciona ostrzałem.
Germans place another infantry section threatening US forces near the town. Under hail of fire one US soldier is KIA and rest pinned.

Rozpoczyna się wymiana ognia, do której włącza się Sherman. Ogień z czołgu dziesiątkuje niemiecką piechotę i ratuje przygwożdżonych amerykańskich żołnierzy, którzy są w stanie wycofać się z pola ostrzału za żywopłoty.
Firefight starts and Sherman tank with its gun decimates German unit saving US infantrymen, who under cover are able to retreat behind hedges.

Niemiecka piechota pod ostrzałem z coraz większą liczbę punktów przygniecenia/ German infantry under fire with increasing shock points


Niemiecka piechota została wybita ogniem Shermana oraz amerykańskiej piechoty zza żywopłotów/ German infantry was wiped out by Sherman's fire and US infantry shooting from behind hedges.

Brak komentarzy: