sobota, 11 kwietnia 2015

Milicja miejska/City militia

Kolejna podstawka miejskiej milicji z Norymbergi. Tym razem figurki Venexia 15mm.
Another stand of the Nuremberg city militia. This time Venexia figures.

Norymbrga przyłączyła się do Ligi Szwabskiej w obawie przed szkodami jakie w handlu i wiejskich posiadłościach czynili chłopscy powstańcy. Rządzący miastem chcieli bronić się również przed powstaniem miejskiego proletariatu i chcieli zachować swoje przywileje. Stąd protestancka Norymberga sprzymierzyła się nawet z katolickimi książętami.

Nuremberg has joined Swabian League of fear of harm to trade and farming done by rebel peasants. City council was also afraid of uprising of city proletariat and wanted to keep its privileges. That is why protestant Nuremberg allied with catholic princes.

1 komentarz:

Phil pisze...

Great looking Nuremberg militia, well done!