niedziela, 19 kwietnia 2015

Masakra na brodach/ Massacre on the fords (1)

Ponownie miałem okazję zagrać w Impetusa. Tym razem zdecydowaliśmy się na starcie zbuntowanych baronów z wojskami imperialnymi z II połowy XV wieku.

Again I had an opportunity to play Impetus. Now we have decided to play battle between rebel barons and Imperial forces of the second hals of the 15th Century.

 Rebelianci skryli się za dwoma brodami, oczekując ataku. Przygotowali do obony swoich kuszników. Siły imperialne nacierały w dwóch kolumnach mających sforsować rzekę.

Rebels had hidden behind two fords waiting enemy attack. They were prepare to defend them with crossbowmen. Imperial forces were attacking in two columns that were to ford the river.

 Imperialne rycerstwo wspierane przez konnych kuszników. Imperial knights with support of hrse crossbowmen.

 Druga kolumna rycerstwa wspierana przez kuszników i harcowników. Second column of knights supported by crossbomen and skirmishers.

 Konni kusznicy i harcownicy zdezorganizowali się po wykonaniu podwójnego ruchu i niezdaniu testu.
Horse crossbowmen and skirmishers disorganised after making second move and failing cohersion test.

Sytuacja o pierwszych ruchach/ Situation after the initial moves.

Brak komentarzy: