sobota, 28 listopada 2015

Potyczka we wsi/ Skirmish in the village (2)

 Powstańcy zanotowali pierwszy sukces w wyniku ostrzału zginęło dwóch piechurów Freikorpsu, a cała sekcja piechoty otrzymała jeszcze jeden punkt szoku.
Insurgents had a first success. Two Freikorps infantrymen were killed and infantry section got also one shock point.

 Podczas wymiany ognia jedna z sekcji powstańców przesuwa się wzdłuż drogi/ During the firefight one of the insurgent sections moves along the road
Sekcja Freikorpsu z LKMem zostaje przygwożdżona i traci kolejnych 2 ludzi, odpowiadając ogniem zabija 2 powstańców.
Freikorps section is pinned loosing 2 KIA but manages to kill 2 insurgents in response.

Na pole walki przybywa trzecia sekcja Freikorpsu, która rozpoczyna walkę ogniową z jedną z sekcji powstańców i zadaje im straty 2 ludzi.
One more Freikorps infantry section arrives to the battlefield and starts firefight killing 2 insurgents.

Powstańcy poruszający się wzdłuż drogi trafiają pod ostrzał, który nie jest jednak zbyt skuteczny.
Insurgents moving along the road are under fire but not very efficient.
Freikorps odzyskuje inicjatywę i w kolejnych fazach udaje mu się zdezorganizować atakujących powstańców, którzy się wycofują. Niemcy tracą 8 zabitych, powstańcy 15.
Freikorps regains initiative and in next phases disrupts insurgents thatretreat. Germans loose 8 KIA, inurgents 15.

Ta rozgrywka byłą testem tego jak zasady CoC sprawdzą się di rozgrywania potyczek z Powstań Śląskich. Doszliśmy do wniosku, że należy bardziej zbalansować rozgrywkę, ponieważ Freikorps ma przewagę ogniową i bardziej oprzeć gry na scenariuszach.
This game was aimed to try how CoC reflects specifics of the conflict. We've decided that game has to be more ballanced because Freikorps has fire supperiority and games should be more scenario based.

1 komentarz:

Syl pisze...

Very interesting. This period in Poland is often unknow in France. Your work is of high quality.
Good game