poniedziałek, 16 listopada 2015

Scytyjski wódz i głowa baz karku/ Scythian cheftain with a head

Scytowie lubowali się w złocie i bardzo chętnie stosowali złote ozdoby. Wodzowie i królowie często nabywali, złote przedmioty wykonywane specjalnie dla nich przez greckich rzemieślników.

Jak donosi Herodot Scytowie lubili też zdobywać trofea. Były nimi między innymi głowy pokonanych znacznych przeciwników. Jak widać któryś z wrogów tego wodza stracił głowę gdy się z nim skonfrontował. Teraz głowa ta dumnie ozdabia sztandar wodza.

Scythians liked gold and often used gold ornaments. Scythian chieftains and kings were often purchasing gold produts made specially for them by the Greek craftsmen.

As Herodotus says Scyhians also liked to gather trophies i.a. heads of fallen enemies. As you can see one of the enemeies of this choeftain losthis head in confrontation with him. Now this head serves as a banner of the chieftain.

 Figurka wodza pochodzi z zestawu Xyston'a, podobnie jak konie. Dla urozmaicenia dodałem sztandarowego z Forged in Battle. Jak widać po odpowiednim zaszpachlowaniu całkiem nieźle trzyma się na koniu z innego zestawu. Nawet fakt, że figurki Xystona są nieco większe dodaje wodzowi powagi.

Figure of the chieftain and horses from the Xyston set. To add more variations I placed a standard bearer from the Forged in Battle set on this stand. As you can see after some filling with putty he fits Xyston horse quite well. Even the fact that Xyston figures are slightly bigger gives chieftain more powerful look.