niedziela, 22 listopada 2015

Scytyjscy konni łucznicy/ Scythian horse archers

Podstawą scytyjskich armii byli konni łucznicy. Każdy Scyta i Scytyjka umiał/umiała obchodzić się z łukiem, a za ćwiczenia służyły polowania.

Łuki kompozytowe, złożone z warstw ścięgien, rogu oraz drewna, pozwalały na strzelanie z dużą siłą, dzięki czemu strzały przebijały nawet ciężkie pancerze. Po wypuszczeniu gradu strzał Scytowie wycofywali się, korzystając przy tym z tak zwanego "partyjskiego strzału", czyli strzelania do tyłu, przez lewe ramię.

The base of the Scythian armies were horse archers. Every Scythian man and woman could handle the bow. Hunts were used for training.

Composite bows made of sinew, horn and wood nabled shooting with great forces and arrows could penetrate even heavy armour. After unleashing volley of arrows Scythian light horsemen retreated using at the same time so called "Parthian shot", shooting to the back.

1 komentarz:

Phil pisze...

Nice job on those Scythian horse archers, they look beautiful and dynamic...