środa, 4 listopada 2015

Scytyjska ciężka jazda/ Scythian heavy cavalry

Scytowie otrzymali posiłki. Kolejna podstawka ciężkiej jazdy gotowa!
Scythians were reinforced. Next stand of the heavy cavalry is ready!

Przy okazji kilka słów o scytyjskim społeczeństwie. Czasami jest ono określane jako "demokracja wojenna", ponieważ klany miały w nim dużą swobodę, większe plemiona odbywały prawdopodobnie nawet coś w rodzaju spotkań klanów, na których podejmowano decyzje. Scytowie mieli królów, lecz z pewnością nie mieli oni władzy absolutnej. W dużej mierze zależeli właśnie od możnych tworzących oddziały ciężkiej jazdy.

On this occasion few words about Scythian society. Sometimes it's called a military democracy because clans had a lot of power and larger tribes had probably even their gatherings that were making key decisions. Scythians had kings but they surely had no absolute power. They were greatly dependent from the nobles that participated in creation of the heavy cavalry units.Figurki Forged in Battle 15mm/ Figures Forged in Battle 15mm

Brak komentarzy: