niedziela, 29 listopada 2015

Scytowie i tatuaże/ Scythians and tatoos

Ukończyłem oddział lekkiej jazdy scytyjskiej. I've finished Scythian light horse unit.

Ponieważ chciałem dodać pewien "smaczek" zwróćcie uwagę na jeźdźca, który jest w połowie rozebrany. Na lewym ramieniu wykonałem mu tatuaże.

Because I wanted to add some flavour to this unit please notice half naked horseman. On his left shoulder I painted tattoos.


Scytowie, podobnie jak inne ludy koczownicze bardzo cenili tatuaże. Nie zachowały się przekazy jakie funkcje miały ich tatuaże. Jednak z faktu iż w zamarzniętych grobowcach wojowników znaleziono wytatuowane mumie można wywnioskować, że rytualne znaczenie ciała mogło stanowić pokaz prestiżu oraz odwagi. O wiele bardziej znaczono lewą rękę, w której wojownik trzymał łuk, więc znaki mogły na przykład pomagać mu w magiczny sposób lepiej celować.
Scythians like other nomadic peoples valued tattoos. There are no written sources about their meaning. However from the fact that tattooed mummies were found in frozen graves of the warriors we may deduct that they could have been a mark of courage and prestige. More often left hand was tattooed. Warrior was holding a bow in it so a tattoo could be a magical way to improve his aim.

 
Tatuaże miały zoomorficzny charakter - czyli jak wiele przedmiotów scytyjskich przedstawiały zwierzęta, zarówno prawdziwe jak i mityczne.
Tatoos had a zoomorphic character - so as many Scythian works of art they depicted animals both real ant mythical.

1 komentarz:

Phil pisze...

Excellent post, love the beautiful figures!