czwartek, 24 marca 2016

Colunela

Ukończona formacja coluneli - jak widać była ona o wiele mniejsza od dominujących na polach bitew we wczesnym XVI wieku bloków pikinierskich. Pozwalała więc na większą elastyczność działania oraz lepsze wykorzystanie warunków terenowych. Z czasem okazała się jednak zbyt słaba w bezpośredniej walce i na jej podstawie powstały większe formacje łączące strzelców i pikinierów - słynne hiszpańskie tercja.
Finished colunela formation. As you can see they were much smaller than pikemen blocks dominating on early 16th Century battlefields. It enabled much more flexible reaction and better use of terrain. However it was too week in hand to hand combat so it evolved to create bigger formation - famous Spanish tercio.
 Colunela w ustawieniu w którym strzelcy są chronieni przez rodeleros/ Colunela with arquebusiers protected by rodeleros.
Colunela w ustawieniu pozwalającym arkebuzerom na prowadzenie ostrzału/ Colunela in formation that enabled arquebusiers to fire.