wtorek, 22 marca 2016

Kolejni hiszpańscy pikinierzy/ More Spanish pikemen

Kolejna podstawka hiszpańskich pikinierów. Next stand of Spanish pikemen
 Teraz kilka słów o wykorzystaniu tego rodzaju piechoty. Hiszpanie byli znani z tworzenia formacji zwanych colunela, od dowodzącego nimi pułkownika. Składały się one z pikinierów, rodeleros oraz arkebuzerów. Formacje takie liczyły od 800 do 1500 żołnierzy. Dawały możliwość łączenia tradycyjnej taktyki pikinierów z siłą ognia arkebuzerów, którzy przed walką wręcz ostrzeliwali przeciwnika, aby potem wycofać się za osłonę pik. Rodeleros z kolei, wyposażeni w tarcze i miecze, wykorzystywali wyłomy w formacji przeciwnika.
Now few words about use of this type of infantry. Spaniards were known for using formations called colunelas from colonel that was commanding them. They were composed of pikemen, rodeleros and arquebusiers. They numbered 800 to 1500 soldiers and enabled to combine traditional pikemen tactics with firepower of arquebuses that before the melee were shooting at the enemy and then retreting to be covered by pikemen. Rodeleros aith swords and shields were used to make breaches in the enemy formation.

Na początku Wojen Włoskich, w roku 1505 nastąpiła reorganizacja tych formacji, o czym wkrótce.
At the beginning of the Italian Wars in 1505 reorganisation of these formations has taken place what I will describe later.


1 komentarz:

Bartek Zynda pisze...

Kolejna znakomita praca!