sobota, 19 marca 2016

Hiszpańscy pikinierzy/ Spanish pikemen

W armii hiszpańskiej początku XVI wieku, podobnie jak w innych armiach, główną siłę stanowili pikinierzy. Hiszpanie zaczęli jednak zmieniać zasady ich stosowania, nie używając wielkich pikinierskich bloków (więcej na ten temat przy kolejnych wpisach).
In Spanish army of the beginning of thge 16th Century, similarly as in other armies, the main force was composed of pikemen. However Spaniards started to use them differently not creating large blocks of pikemen (more about this later).

Pierwsza podstawka pikinierów ze sztandarem, który był używany przez hiszpańską piechotę między innymi podczas bitwy pod Pawią w 1525 roku. Flaga zawiera wczesną wersję popularnego w drugiej połowie XVI i XVII wieku w wojskach hiszpańskich krzyża burgundzkiego.
First stand of pikemen with banner that was used ia. during battle of Pavia in 1525. It includes early version of the Burgundian cross that became so popular in Spanish flags in later part of the 16th and 17th Century.Pikinierzy mają dwa rodzaje hiszpańskiego hełmu morion, w tym pokazaną na zdjęciu jego wczesną wersję/ Pikemen have two types of typical Spanish morion helmet, including early version shown on this photo.

Figurki Old Glory 15mm/ Figures 15mm Old Glory


1 komentarz:

Phil pisze...

Superb pikemen!