środa, 23 marca 2016

Pikierzy po raz trzeci/ Pikemen third stand


Trzecia podstawka pikinierów, już ostatnia w tym oddziale.

W roku 1505 formacja zwana Colunelą została zreformowana. Każda liczyła po 8 do 10 kompanii po 100 ludzi każda. Na czele każdej z kompanii stał kapitan, a pomagali mu porucznik oraz alferez (hiszpański stopień odpowiadający mniej więcej podporucznikowi). W każdej kompanii było też 2 sierżantów.

Third stand of Spanish pikemen, last in this unit.

In 1505 formaton of Colunela has undergone reform. Each was divided into 8 to 10 companies of 100 soldiers each. Each company was led by the captain, who was seconded by lieuntenant and alferez (roughlu second lieuntenant), eah company had also 2 sergants.

1 komentarz:

Bartek Zynda pisze...

Super. Zastanawiam się właśnie nad jakąś armią z tego okresu i chyba po Twoich wpisach, zdecyduję się na Hiszpanów. W moim przypadku będzie to jednak 28mm.