czwartek, 17 marca 2016

Rodeleros


Rodeleros, czyli piechurzy z tarczami i prostymi mieczami. Typowo hiszpańska formacja, która u Hiszpanów zastępowała częściowo halabardników. Pełniła również podobną rolę w formacjach pikinierów - przełamującej siły, która miała wykorzystywać wyłomy w formacji przeciwnika.
Rodeleros are sword and buckler men. This is a typical Spanish unit that performed partly tasks similar to halberdiers. Their task was to use breaches in enemy formations as a part of pikemen units.

Rodeleros to kolejna pozostałość po wojnach XV wieku oraz rekonkwiście. Najbardziej znani stali się jednak jako ważny element armii konkwistadorów.
Rodeleros are a remain of the 15th Century wars and reconquista. The most famous were rodeleros used as part of conquistador forces.


2 komentarze:

Phil pisze...

Nicely done!

Syl pisze...

Great job!
Thank you.