czwartek, 2 lutego 2017

Francuskie dowództwo/ French command

W czasie Wojen Włoskich profesjonalni dowódcy zaczęli zajmować miejsce wcześniejszych rycerzy. Byli zatrudnianymi na kontraktach zawodowcami. Podstawka przedstawia takiego dowódcę na francuskim żołdzie wraz ze sztandarowym niosącym typowy francuski sztandar z liliami.
During Italian Wars professional commanders started to replace earlier knights. They were hired on terms of contracts. This base represents such professional commander in French service with standard bearer bearing typical French banner with lillies.

Dowódca ma na sobie zbroję płytową i otwarty hełm - szturmak, w porównaniu z ciężkimi zapewniający o wiele lepszą orientację na polu walki.
Commander has a plate armour and open helmet - burgonet, allowing better sight on the battlefield compared with heavy, closed helmets.

Figurki Old Glory/
Figures by Old Glory.

1 komentarz:

Phil pisze...

Impressive and beautiful French command!