środa, 22 lutego 2017

Niemiecki kontratak/ German counterattack (1)

Po zajęciu miasteczka brytyjski batalion piechoty kontynuował natarcie wzdłuż drogi. Niemcy postanowili na tym etapie rzucić do walki wszystkie odwody i przeprowadzić kontratak.
After capturing the village British infantry batallion continued advance along the road. On this stage Germans decided to throw all their reserves into combat and counterattack.

Pierwszą jednostką na polu walki była Pantera/ Panther tank was first to appear on the battlefield.


Brytyjska odpowiedź była szybka - działo ppanc w okopie, które od początku zaczęło ostrzeliwać czołg. Pomimo, że udało się osiągnąć trafienia pancerz Pantery okazał się zbyt mocny.
British response was swift - AT gun in a trench that started shooting at the tank. Despite some hits armour of the Panther was too strong.
Pantera odpowiedziala ogniem z KMów, przyciskając ostrzałem obsługę działa/ Panther responded with its MG supressing gun's crew.
Brytyjczycy wystawili kolejne działo i zaczęli koncentrowac ostrzal/ British forces deployed second AT gun an d started to concentrate fire.

Niemcy wprawdzie wystawili kolejna Panterę, jednak pierwsza, pojazd dowodzenia, została w końcu zniszczona celnym strzałem.
Germans deployed second Panther, but the first one, command tank, was destroyed with well aimed shot.

Brak komentarzy: