sobota, 11 lutego 2017

Trzeci atak na Fontenay/ Third attack on Fontenay (1)

Kolejna gra Chain of Command w ramach kampanii Operacja Martlet/ Next game of Chain of Command as a part of Operation Martlet.

Po niepowodzeniu dwóch poprzednich ataków na Fontenay brytyjski batalion piechoty przystąpił do trzeciego/ After failure of two previous attacks on Fontenay British infantry battallion started the third one.

 Jako pierwsza na polu walki pojawiła się brytyjska drużyna piechoty/ British infantry team was the first to appear on the battlefield.
 Od razu ruszyła biegiem do natarcia, a jako wsparcie z tyłu został ustawiony lekki moździerz/ From the start it ran forwards. Light mortar was deployed as a support.

 Niemcy wystawili drużynę z KMami w umocnionym budynku/ Germans deployed MG unit in a fortified building.
Na polu walki pojawiła się druga drużyna brytyjskiej piechoty, która ukryła się za murem ogrodu, a także dowodzący atakiem oficer./ Second British infantry team was deployed behind the garden wall. Senior leader was also dployed.
 Niemieckiemu obserwatorowi na wieży kościoła udało się wezwać ostrzał artylerii na nacierającą piechotę, moździerz i oficera. W wyniku ostrzału zginęło dwóch piechurów oraz oficer. / German artillery observer managed to call artillery directly on advancing infantry, mortar and senior leader.
As a result of barrage two soldiers and an officer were killed.

 Niemcy wystawili kolejną drużynę z KMami i przesunęli ją za ruiny zburzonego budynku/ Germans deployed second MG team and moved it behind ruined building.


Jedna z drużyn brytyjskiej piechoty dotarła do zabudowań, rzuciwszy wcześniej granaty dymne, aby ograniczyć pole widzenia drużyn KMów z ufortyfikowanego budynku.
One of the British infantry teams reached the building first using smoke grenades to obscure sight of the MG team in fortified building.

Brak komentarzy: