poniedziałek, 13 lutego 2017

Trzeci atak na Fontenay/ Third attack on Fontenay (3)

 Brytyjskie cziołgi rozpoczynają ostrzał ufortyfikowanego budynku/ British tanks start shooting at fortified building

 Budynek zawala się, w wyniku czego Niemcy tracą trzech ludzi/ Building collapses and Germans loose three men.
 Czołgi kontynuują natarcie przez otwarty teren/ Tanks continue advance through open terrain.


Niemcy wystawiają CKM, który zaczyna ostrzeliwać brytyjską drużynę piechoty, na szczęście mało skutecznie. Pada tylko jeden zabity.
Germans deploy an HMG that starts shooting at British infantry but luckily for them only one soldier is killed.

Na tym etapie Niemcy decydują się na zorganizowany odwrót
/ On this stage Germans conduct an organised retreat.

Brak komentarzy: