piątek, 10 września 2010

Analiza po bitwie / Post battle analysis

Okazało się, że FoG to system mający wiele niuansów. Po pierwsze już na wstępie popełniłem błąd przy rozstawieniu, ponieważ rycerze mogą uderzać tylko z jednego szeregu w przeciwieństwie do kawalerii. Sporo ruchów kosztowało mnie rozwinięcie ich, a i to nie było do końca skuteczne.

Kolejny błąd to brak rezerw. Na moim lewym skrzydle walczyła tylko 4 podstawkowa jednostka lekkiej jazdy i jej ucieczka otworzyła Krzyżakom drogę na obóz. Druga strona zrobiła zresztą podobnie. Gdyby to moja lekka jazda była górą to Krzyżacy mieliby otwarte skrzydło. Jednak powierzanie całego skrzydła wynikom ledwie kilku rzutów K6 to błąd.

It has appeared that FoG has many niuances. Firstly at the beginning I made a mistake in deployment. Knights unlike cavalry can strike from only one line so it took me some moves to expand them and it wasn't entirely succesful.

Another mistake is a lack of reserves. On the left flank I had only one 4 stand strong unit of light horse. When it has fled the way on my camp was open.

Teutonic knights had similar situation if my LH would win they would have trouble on a flank. However hanging entire wing on several D6 rolls is a mistake anyway.

Przereklamowana okazała się lekka artyleria krzyżacka. Przez cała bitwę blokowała jednego z dowódców który musiał być do niej dołączony aby mogła się poruszać. Tego typu oddziały sprawdzają się jednak lepiej w defensywie.

Teutonic light artilery appeared to be overadvertised. For the entire battle it didn't manage to fire a single shot and was occupying one commander needed for it to move. Such forces are rather a defensive ones.

Sprawdziła się zasada, że opłaca się atakować dwoma, nawet słabszymi oddziałami, jeden silniejszy. Dwa oddziały polskiej jazdy toczyły w miarę wyrównaną walkę z krzyżackimi rycerzami. Przy bardziej korzystnych rzutach w szarży mogły ich nawet zdezorganizować.

Również zdezorganizowany oddział krzyżackich rycerzy walczył z jednym polskim i standem z drugiej grupy polskiego rycerstwa

Rule that it is good to attack one unit even with two weaker proved to be good. Polish cabvalry managed for some time to fight on relatively equal terms against Teutonic knights. With better dice rolls in charge they would even be able to distrupt them.

Also distrupted unit of teutonic knights lost melee against one Polish unit and a stand from another Polish knights unit.

Przez rozstawienie i utratę jednego oddziału oraz obozu od początku byłem w trudniejszej sytuacji.

Because of deployment and loosing one LH and a camp from the beginning I was in a difficult situation.

Brak komentarzy: