czwartek, 16 września 2010

Słonik/ Elephant


Śmierdzą, płoszą konie, źle się zachowują, czyż można ich nie kochać?

Słonie były starożytnym odpowiednikiem czołgów. Wykorzystywano je do zdezorganizowania zwartych szyków przeciwnika przed głównym uderzeniem.

Już sama ich masa wystarczała aby przerazić wroga, zwłaszcza nie mającego z nimi wcześniej do czynienia.
Dodatkowo ze słonia operowała załoga. Według powszechnych wyobrażeń zwierzątko zawsze nosiło na sobie wieżę. W rzeczywistości między historykami trwa dyskusja czy rzeczywiście np. Hannibal w ogóle wykorzystywał słonie z wieżami.

They stink, scare horses and behave badly. Aren't they lovely?

Elephant was an ancient equivalent of main battle tank. They were used to break enemy formation especially close ranks, before the main attack.

Their mass was enough to scare the enemy, especially the one that hadn't encountered them earlier. According to popular view all elephants were carrying towers. In fact there is debate among historians if Hannibal's army really used elephants with towers.

Kolejny mit to ich wielkość. Na wielu obrazach widzimy ogromne bestie. W rzeczywistości Kartagińczycy używali słoni północnoafrykańskich, które do naszych czasów zdążyły wyginąć. Były one stosunkowo małe w porównaniu z innymi słoniami afrykańskimi i indyjskimi.

Another myth is a vision of really huge beasts that we see on some paintings. In reality Carthaginians were using north african elephants that nowadays are extinct. They were relatively small compared with their African or Indian counterparts.

Widocznego na zdjęciach słonika (Magister Militum 10mm) pomalowałem na sobotni pokaz Warmaster'a Ancients do armii Pyrrusa z Epiru, a następnie do powstającej mojej armii kartagińskiej.

Jest to słoń z jedynie bazowym wyposażeniem, wzbogaconym nieco założonymi na głowę i ciosy "zderzakami" oraz pancerzem chroniącym przód tułowia.
Załogę stanowią wojownicy z sarisami oraz kornak, którego zadaniem było, poza kierowaniem, w wypadku wpadnięcia przez słonia w panikę "uspokojenie go" przez rozbicie czaszki specjalnym młotkiem.

Elephant you can see on photos (Magister Militum 10mm) was painted for Saturday's WA presentation for Phyrrus's army and later will become part of my Carthaginian army.

This elephant has basic equipement with added "bumpers" on its head and tusks and armoured trunk.
The crew consists of warriors with sarissas and mahout that was to drive the animal and in case it went panic to calm it down by crushing its skull with special hammer.

Brak komentarzy: