środa, 8 września 2010

Grunwald 1410 (cz.3)/ Tannenberg 1410 (part 3)


Kawaleria na pierwszym planie ściera się z krzyżackimi rycerzami, uprzedzając ich szarżę. Dwie linie rycerstwa szykują się do szarży, a w tle oddział jazdy wymienia strzały z kusz z pieszymi łucznikami, w wyniku czego zostaje zdezorganizowany

Cavalry in the foreground charges Teutonic knights to prevent their charge. Two lines of kni9ghts are preparing to charge each other and in the bacground cavalry exchanges crossbow shots with foot crossbowmen and, as an effect, starts to be distrupted .

Rycerze robiący to co idzie im najlepiej - szarżujący na siebie. Na pierwszym planie jeden oddział jazdy został już rozbity przez Krzyżaków, drugi nie dał się do końca gry.

Knights doing what they do best - charging each other. In the foreground one unit of cavalry was already routed by Teutonic knights, the second unit managed to hold their ground till the end of the game.


Walka wręcz toczy się w centrum, w tle jazda została zmuszona do odwrotu przez szarżę włóczników.

Melee in the centre, in the background cavalry was forced to retreat by the spearmen charge.


Koniec bitwy. Na pierwszym planie nierozstrzygnięta walka kawalerii z rycerzami. W centrum jeden oddział krzyżackich rycerzy został pokonany i zdezorganizowany przez rycerstwo pod wodzą polskiego króla, drugi natomiast zwyciężył rozbijając polskie rycerstwo i dodatkowo zabijając dowódcę

End of the battle. In the foreground indecissive melee between cavalry and knights. In the centre unit of Polish knights commanded by the Polish king managed to beat their opponents and disorganise them. However second unit of Teutonic knights stood still and defeated charge destroying unit of Polish knights they were facing and even killing their commander.

Wkrótce zamieszczę krótką analizę pobitewną
Soon I will publish some post match analysis


Brak komentarzy: