wtorek, 7 września 2010

Grunwald 1410 (cz.2)/ Tannenberg 1410 (part 2)

Wymiana strzałów między krzyżacką lekką jazdą, a Litwinami zakończyła się fatalnie dla tych ostatnich za wezgledu na fatalne rzuty
Exchange of shots between Teutonic and Lithuanian light horse ends with catastrophe for the latter because of the terrible dice rolls


Litewska jazda ucieka otwierając droge do obozu/ Lithuanian Light horse runs away opening road to the camp


Główne siły zbliżają się do siebie. Polska kawaleria uderza na krzyżackich rycerzy. Jak się okaże starcie to będzie trwało do końca bitwy
Main forces are closing. Polish cavalry charges Teutonic knights and begins clash that will last until the end of the battle.

Brak komentarzy: