środa, 31 października 2012

Bitwa pod Novarą/ Battle of Novara (3)

 Szwajcarscy pikinierzy w centrum/ Swiss pikemen in the centre

 Tuż przed starciem Szwajcarów z landsknechtami/ Just before clash of Swiss with landsknechts

 Sytuacja po trzeciej turze/ Situation after turn three

 Jeden z oddziałów landsknechtów panikuje w wyniku szarży Szwajcarów, traci dwa standy i zaczyna uciekać.
One of landsknecht units panicked after Swiss charged, lost two stands and strats to run away

 Pozostałe dwa oddziały walczą. Działa przechodzą z rąk do rąk.
Other battlegroups fight for cannons that are taken and lost by both sides.

Francuskie centrum i prawe skrzydło. Arkebuzerom udało się zdezorganizować szwajcarskich harcowników. Rycerstwo ustawia się do szarży na rycerzy z Mediolanu.
French centre and right wing. Arquebusiers managed to disorganise swiss skirmishers. gendarmes prepare to charge Milanese knights.

Duże oddziały pikinierów w walce na śmierć i życie. Obie strony ponoszą straty.
Blocks of pikemen fight bitrterly. Both side suffer causalties.

Brak komentarzy: